وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

 
اطلاعات اولیه پروانه کسب مدارک پایان
 
توضیح
در صورتی که ایثارگر و متقاضی تغییر رسته پروانه کسب هستید، از طریق سامانه پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی www.G4B.ir اقدام نمایید
به موجب تبصره ماده 18 قانون نظام صنفی در صورت تغییر رسته واحد صنفی ، پس از طی مراحل قانونی پروانه قبلی فرد ابطال میشود و پروانه جدید صادر میگردد
*
*
کد امنیتی:*
تصویر امنیتی
نمایش کد های دیگرنمایش کد های دیگر
ادامه