وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

 
اطلاعات نوع پروانه کسب انتخاب رسته شغلی تایید ضوابط عمومی و اختصاصی اطلاعات فردی و صنفی مباشر پیش نمایش مدارک پایان
 
متقاضی باید دارای 18 سال تمام باشد به عبارت دیگر تنها متولدین 1379/05/30 و قبل از آن مجاز به ثبت نام هستند
در صورتی که ایثارگر و متقاضی پروانه کسب هستید، از طریق سامانه پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی www.G4B.ir اقدام نمایید
اطلاعات پروانه کسب
*
v
*
v
*
v
*
v
ادامه