وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور وپله برقی

در اجرای تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی و ماده (9) آئین نامه اجرای تبصره مذکور به منظور انتخاب ‏هفت نفر اعضای اصلی و سه نفر علی البدل هیات مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مقرر است از تاریخ 22/05/1396 به مدت بیست روز ثبت نام داوطلبان حائز شرایط ثبت نام بعمل می آید.

در اجرای تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی و ماده (9) آئین نامه اجرای تبصره مذکور به منظور انتخاب ‏هفت نفر اعضای اصلی و سه نفر علی البدل هیات مدیره و دو  نفر بازرس (اصلی و علی البدل) اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مقرر است از تاریخ  22/05/1396 به مدت بیست روز ثبت نام داوطلبان حائز شرایط ثبت نام بعمل می آید.

شرایط داوطلبان:

-1تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-2 اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

-3نداشتن سوء پیشنه کیفری موثر

-4عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی  و افلاس

-5عدم اعتیاد به مواد مخدر

-6عدم اشتهار به فساد

-7داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره

-8 حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

-10 وثاقت و امانت

   ضمناً تصویر برابر با اصل پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی پس از بارگذاری در سامانه مذکور بهمراه یک قطعه عکس 4 × 6 از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به نشانی: تهران، ضلع شمال شرقی میدان ولی عصر(عج) روبروی پست منطقه 14 ، کدپستی 1594633613 ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت طبقه هفتم، ارسال نمایند.