وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی

اصلاحیه آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره (3)ماده(23) قانون نظام صنفي) دریکصدو چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت تاییدو تصویب وزیر صنعت ،معدن وتجارت ، جهت اجرا از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی به سازمانهای صنعت،معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ گردید.
 اصلاحیه  آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی  (موضوع تبصره (3)ماده(23) قانون نظام صنفي) دریکصدو چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت تاییدو  تصویب وزیر صنعت ،معدن وتجارت ، جهت اجرا از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی به سازمانهای صنعت،معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ گردید.