وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری اجلاس اتاق اصناف شهرستان کوهدشت با موضوع استقبال از زائرین اربعین حسینی

اجلاس اتاق اصناف شهرستان کوهدشت باموضوع تامین مایحتاج زائران اربعین حسینی(ع)، روزدوشنبه مورخ 8/08/1396درمحل اتاق اصناف برگزارگردید.

این اجلاس باحضورروسای سازمانهای صنفی وکارشناس اداره صنعت،معدن وتجارت درمحل اتاق اصناف برگزارگردید.

دراین جلسه مقررگردید مسوولین سازمانهای صنفی کمکهای نقدی وغیرنقدی اصناف وبازاریان رابا هماهنگی وهمکاری اداره صنعت ،معدن وتجارت وبسیج اصناف جمع آوری؛ ودراختیارزائران اربعین حسینی (ع)قراردهند.