وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان ابزار یراق و رنگ کرج -استان البرز برگزار شد .

اعضای صنف فروشندگان ابزار یراق و رنگ کرج ، یکشنبه 96/08/14 با حضور اعضای تحت پوشش وهیات اجرایی انتخابات و با حضور 332 نفر از مجموع 811 نفر از اعضای صنفی برگزار شد.

طی این دوره از انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان ابزار یراق و رنگ کرج آقایان بهروز حصاری با 257 رای به عنوان رئیس، حسن زرشکی با 230 رای به عنوان نائب رئیس اول ،قاسم گمار با 150رای نائب رئیس دوم،منوچهر شفیع بگلی با 141رای به عنوان دبیر ،حمیدرضا فقیهی با113 رای خزانه دار انتخاب شدند.

همچنین در انتخابات بازرسی آقای حمیدرضا قاجارزاده با 170 رای به عنوان بازرس اصلی این اتحادیه صنفی انتخاب شد.