وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک کرج-استان البرز برگزار شد

در راستای اجرای تبصره 4 ماده 28 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی ، انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف خياطان و توليدكنندگان پوشاك کرج با حضور کمیته اجرایی نظارت برانتخابات واعضای تحت پوشش این اتحادیه ، یکشنبه 96/12/13 برگزار شد.

طی این دوره ازانتخابات آقایان على لطفى با٣٧٩رای به عنوان رئیس ، پوران انورى با ٣١٥ رأى به عنوان نائب رئیس اول ،ولى اله خوش اخلاق با ٣١٠ رای نائب رئیس دوم ،جعفراخلاقى أصل با ٢٥٦راى به عنوان خزانه دار ،حسن يوسفى آقكند با ٢٥٠راى دبير انتخاب شدند .

همچنین در انتخابات بازرسی على لطفى با٣١٩ رای به عنوان بازرس اصلی این اتحادیه صنفی انتخاب شد.