وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

اولین کارگاه آموزشی و راهبردی روسای ادارات اصناف کشور در سال حمایت از کالای ایرانی برگزار گردید.

کارگاه یکروزه آموزشی وراهبردی ،با حضور رئیس مرکز اصناف و دبیر هیات عالی نظارت بهمراه معاونین و روسا و جمعی از کارشناسان حوزه ستادی اصناف برگزارگردید، دراین کارگاه پیرامون نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی اتاق اصناف شهرستانها و برنامه های عملیاتی سالجاری برای روسای ادارت اموراصناف و تشکل های صنفی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها تشریح و تبیین گردید

روع این مراسم با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران مزین شد در ادامه ، مسئول دبیرخانه وحوزه ریاست ضمن عرض خوش آمدگویی و تبریک نیمه شعبان و گرامیداشت سال حمایت از کالای ایرانی ،روز ملی خلیج فارس ،روزکارگر،معلم  و تقارن  این ایام فرخنده با این مراسم مطالبی را متذکر شدند و اهدف برگزاری کارگاه را هم اندیشی وهم افزایی از طریق آموزش، تبادل اطلاعات و همچنین رفع ابهامات، پاسخ به سوالات مرتبط با برگزاری انتخابات الکترونیکی اصناف وتشریح برنامه های عملیاتی مطالبی را ایراد فرمودند.

درادامه آقای احمدی رئیس مرکز ضمن ابراز خشنودی از حضوردر بین همکاران استانی و تبریک نیمه شعبان مطالبی با رویکرد راهبردی و نظارتی برای اصناف متذکرشدند ایشان بر اهميت  نظارت در سازمان های صنفی تاکید نمودندکه به وسيله آن عملكرد تشکل های صنفی در استانها با معيارهاي مشخص شده و هماهنگ با اهداف قوانین جاری کشور وهمگام با سیاستهای هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورد بررسي قرار مي گيرد. ایشان ضمن ارائه طریق برای برگزاری مطلوب انتخابات الکترونیکی ،متولیان انتخابات را به رعایت دقت وامانتداری در هرچه با شکوهتر برگزار کردن انتخابات توصیه نمودند ایشان همچنین در قسمتی دیگر از سخنرانی خود به مقوله نظارت در حوزه اصناف اشاره کردند و مقوله ی  نظارت را وظیفه ذاتی هیات عالی نظارت دانسته وهدف نهايي نظارت برمجموعه اصناف را اصلاح و بهبود اوضاع برشمردند واعلام کردند با رویکرد مطلوب نظارتی  از طریق حضورمستقیم  در جمع اصناف بسیاری از مشکلات اساسی  اصناف به طور دقيق شناسايي، كشف و ريشه يابي و سپس راه حل اصلاحي ارائه مي شود ، ایشان همچنین ابراز داشتند در راهبرد نظارتی  مدنظر در حوزه اصناف بیشتربه دنبال كمال بخشي به فردصنفی ، تشکل صنفی و در نهايت پویایی جامعه صنفی و اصلاح و ارتقاء اصناف میباشند.

در این مراسم معاونین مرکز بهمراه روسای واحدهای مرتبط ضمن تشریح برنامه های عملیاتی از بعد اهداف کمی و کیفی متناسب با سیاستهای اجرایی و راهبردی وفق برنامه توسعه بهمراه مدیران فنی سایت اصناف و ساران(سامانه انتخابات الکترونیکی) به بحث و تبادل با روسای اصناف پرداخته و مباحثی را مطرح نمودندودر ادامه  پرسشهایی با موضوع انتخابات و سایر مسائل از سوی روسای اصناف سازمانهای همدان،بوشهر،همدان،خراسان رضوی و یزد و آذربایجان شرقی،زنجان ،ایلام مطرح گردید و معاونت مربوطه و روسای واحدهای مرتبط به فراخور پرسش، پاسخ های مبسوطی راارائه نمودند. .

شایان ذکر است  همه ساله به منظور بررسی و رفع موانع و مشکلات مرتبط با سایت اصناف و ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان،دبیر خانه ، با دعوت از نمایندگان و رابطین استانها، کارگاههای آموزشی فصلی برگزار و با تشکیل کمیته های تخصصی، اهداف تعیین شده پیگیری و عملیاتی میگرددو این روند در کارگاه اخیر بصورت ترکیبی از مباحث حقوقی و سایت و برنامه ها در قالب مصوباتی دنبال خواهد شد.