وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

کارت الکترونیکی72 درصد مشولان مبادلات مرزی در استان فعالسازی شدە است

محمد درە وزمی در جلسه بررسی وضعیت بازارچه های مرزی استان از فعالسازی ۷۲ درصد کارت های مشمولان مبادلات مرزی در سه بازارچه مرزی استان کردستان خبر داد.

وی با بیان اینکه در بازارچه سیرانبند بانه ۱۱ هزارو۵۶۴ خانوار مشمول با جمعیت ۳۹ هزارو۳٨۱ نفر شناسایی شدند گفت؛ از این تعداد در مجموع هشت هزارو ۹۹۵ خانوار تایید هویت وکارت آنان فعال شده است.

دره وزمی همچنین خانوارهای شناسایی شده در سروآباد را دو هزارو ۳۲۷ خانوار ذکر کرد وگفت؛ از این تعداد ۶٨٨ کارت خانوار تایید هویت وفعالسازی شده است.

وی خانوارهای شناسایی شده در مرز خانم شیخان مریوان را نیز نه هزارو ۴۳۴ خانوار با جمعیت ۳۰ هزارو٦۳۰ نفر اعلام وگفت؛ در مجموع برای هفت هزارو ۱۰۱ خانوار کارت خانوار تایید هویت شدە صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان ادامه داد؛در مجموع ودر شهرستان بانه برای ۷٨ درصد، سروآباد ۳۰ درصد ومریوان ۷۴ درصد افراد مشمول کارت الکترونیکی فعالسازی شده است.

دره وزمی ادامه داد؛ ۲٨ درصد افراد مشمول شناسایی شده علیرغم ارسال پیامک از سوی سازمان توسعه تجارت برای فعالسازی وتایید هویت به دفاتر پیشخوان مراجعه نکرده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: تصمیم های مهمی در خصوص بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان از سوی سازمان توسعه تجارت گرفته شده و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می شود.

محمد دروزمی اظهار داشت: در قالب طرح جدید، میزان سهمیه ارزی سالانه تعاونی های مرزنشینان از ۱۵۰ دلار به ۱٨۰ دلار و اقلام وارداتی از 41 قلم کالای خوراکی و غیرخوراکی به ۴۹قلم افزایش می یابد.