وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

رئیس مرکز اصناف وبازرگانان ودبیرهیات عالی نظارت بمناسبت فرا رسیدن روزملی اصناف پیام تبریکی صادر کرد.

اینجانب ضمن تبریک آغازین روز تیر ماه،روز ملی اصناف،به جامعه بزرگ صنفی کشور امیدوارم درسایه ی همدلی ، یکپارچگی و اتحاد تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی و زعامت رهبری معظم انقلاب شاهد شکوفایی روز افزون این حوزه باشیم.
                                                                                                 بسم الله الرحمن الرحیم
اول تیر ماه روز ملی اصناف است،خانواده بزرگی که سهم عمده ای در تحولات اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وحتی سیاسی این مرز وبوم در قرن های گذشته و بویژه دهه های اخیر تاریخ پر فرازو نشیب ایران داشته وجایگاه آنها هیچگاه توسط هیات های حاکمه نادیده گرفته نشده است.

اصناف در همه ادوار گذشته در مقاطع حساس و پر حادثه کهن کشور ایران نقش آفرین بوده و همواره در کنار مردم از نزدیکترین اقشار به نهاد دینی جامعه و مورد اعتماد و وثوق جامعه محسوب میشدند.درشرایط فعلی نیز سهم جدی اصناف دراقتصاد ملی و تاثیرگذاری اجتناب ناپذیر آنها در تحولات اجتماعی و سیاسی، بازهم فعالان جامعه صنفی را در معرض توجه قرارداده و حتی در برهه هایی از دوره های اخیر انسجام ،یکپارچگی واقتدار اصناف را هدف گرفته وگاهی نیز آنها را از حرکت در جهت ارتقاء سطح نقش آفرینی و اثر بخشی،توسعه گرایی وهمگام شدن با تغییرات دنیای جدید باز داشته است.

امروزتوجه به مولفه های اساسی توسعه و ارتقاء بهره وری ،همراه شدن باپیشرفتهای چشمگیر تکنولوژی و پوست اندازی سازمانهای صنفی در مسیر حرکت به سمت نوآوری با بهره گیری از آموزش و پژوهش در حوزه های مورد نیازگمشده ی واقعی خانواده ی توانمند اصناف سرزمین پرافتخارمان است تا یکبار دیگر با نگاههایی فارغ ازبخشی نگری و منفعت طلبی فردی و گروهی،همه توان و استعداد خود را در راه توسعه اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و سیاسی اصناف بکار گرفته و زمینه های جهش در تاثیر گذاری ،رونق همه جانبه و ایفای نقش واحد در اداره ی کشور فراهم نمایند.

اینجانب ضمن تبریک آغازین روز تیر ماه،روز ملی اصناف،به جامعه بزرگ صنفی کشور امیدوارم درسایه ی همدلی ، یکپارچگی و اتحاد تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی و زعامت رهبری معظم انقلاب شاهد شکوفایی روز افزون این حوزه باشیم.

                                                                                                                                                            سید جواد احمدی

رئیس مرکزاصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت