وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم الکتریکی کرج -استان البرز برگزار شد

انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لوازم الکتریکی كرج روز یکشنبه مورخ 97/04/24 با حضور اعضای تحت پوشش وهیات اجرایی انتخابات برگزار شد.

طی این دوره از انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم الکتریکی کرج آقایان زین العابدین سلیمان با 89 راى به عنوان رئیس، اصغرطاعتی زاده با 81 رأى به عنوان نائب رئیس اول ،مجید محبی با 79 رای نائب رئیس دوم ، سیف اله صادقی با 74 راى به عنوان دبير،علی اکبر فیروزیار با 66راى خزانه دار انتخاب شدند .

‎همچنین در انتخابات بازرسی علی کهن ترابی با 82 رای به عنوان بازرس اصلی این اتحادیه صنفی انتخاب شد