وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری اجلاس اتاق کوهدشت با محوریت تنظیم بازار

در این اجلاس رصد روزانه قیمت کالا ها و خدمات و انجام بررسی کارشناسی مورد تاکید قرار گرفت

    روز دوشنبه مورخ 08/05/1397اجلاس اتاق اصناف با حضور آقای علی نژادیان کارشناس محترم اداره صنعت،معدن وتجارت ومسوولین محترم سازمانهای صنفی درمحل اتاق اصناف برگزارگردید.                                                                                                                  دراین جلسه با توجه  به تحرکات اخیردربازار ونوسانات درقیمت بعضی از کالاها؛ مقررگردید هیئت مدیراتحادیه ها بصورت روزانه وهفتگی در بازار نظارت وکنترل بازار را دراختیار داشته باشند ودر پایان هرهفته نوسانات قیمت کالاهارا به اتاق اصناف گزارش نمایند تااتاق اصناف نیزگزارش مورد نظر را به اداره صنعت ،معدن وتجارت جهت اتخاذ تصمیمات مناسب ارسال نماید.