وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

ضوابط و مقررات

ضوابط و مقررات صدور گواهی نمایندگی رسمی / توزیع کننده

آدرس جدید مرکز اصناف و امور بازرگانان (جهت ارسال مدارک):

آدرس : خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان نبش خیابان کلانتری شرقی ساختمان احداث صنعت پلاک 56
کد پستی : 43518-15846


ضوابط صدور تأییدیه فعالیت شرکت های متقاضی واردات گوشی تلفن همراه و تبلت فاقد نمایندگی در ایران (جدید)

مدارک مورد نیاز جهت صدورتاییدیه فعالیت شرکت های متقاضی واردات گوشی تلفن همراه و تبلت فاقد نمایندگی در ایران (جدید)

دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران ( جدید )

دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران (  دستور العمل جدید 1395/06/17)

دستورالعمل نحوه صدورگواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران (نسخه انگلیسی )

دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران (نسخه انگلیسی )

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی پوشاک

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی فعالیت نمایندگی رسمی پوشاک

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی/ توزیع کننده لاستیک

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی فعالیت نمایندگی رسمی/ توزیع کننده لاستیک

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی / توزیع کننده وسیله نقلیه موتوری 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی فعالیت نمایندگی رسمی / توزیع کننده وسیله نقلیه موتوری 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی / توزیع کننده کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی فعالیت نمایندگی رسمی / توزیع کننده کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام


سایر قوانین و مقررات مرتبط

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وسیله نقلیه موتوری 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وسیله نقلیه موتوری 

آیین نامه ضوابط فنی واردات وسیله نقلیه موتوری 

اصلاحیه آیین نامه ضوابط فنی واردات وسیله نقلیه موتوری 

دستورالعمل اجرائی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک

فرم شماره 1 – خلاصه اطلاعات

نمایندگی رسمی / توزیع کننده شرکت های خارجی در کشور

فرم شماره 2 - تعهدنامه شرکت ایرانی

نمایندگی رسمی/توزیع کننده شرکت های خارجی در کشور - کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام

نمایندگی رسمی/توزیع کننده شرکت های خارجی در کشور - وسیله نقلیه موتوری 

نمایندگی رسمی شرکت های خارجی در کشور- پوشاک

فرم شماره 3 - تعهد نامه شرکت های خارجی - Letter Of Commitment

نمایندگی لاستیک

نمایندگی وسیله نقلیه موتوری 

نمایندگی کالاهای الکترونیکی و ارتباطی

نمایندگی کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام

نسخه فارسی فرم شماره (3) تعهدنامه شرکت های خارجی